تصاویر مراسم سنتی انار چینی در روستای انبوه

مراسم سنتی انار چینی در روستای ˈانبوه رودبارˈ استان گیلان که از رسوم

سنتی و تاریخی این روستا است هر ساله با حضور اهالی برگزار می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / 0 نظر / 7 بازدید