زبان مادری یا فرهنگ لغات واصطلاحات انبوهی( 1) مردم روستای انبوه

کلمه – اصطلاح                         معادل فارسی       

 

 بنازون[benazun  )     چوب ضخیم ودو شاخه ای که در زیر درخت  درختن و

                              یا هرچیزی دیگری برای نگه داشتن آن   قرار می دهند.

 

بندن[benden]                        بند شلوار

 

پتلیک[potolic]               نوک وپنچه ی پا ،با نوک پا چیزی رازدن و شوت کردن

 

پابزار [pabezar]                کفش ،گالش

 

پیشکال[puishkal]              آشغاال وپوست میوه ،آشغال فندق ،گردو و...

 

پیلاکوت[pilakoot]            فرد پر رو وگنده کو،کسی که حرف بزرگتر از

                                            دهان خودش می زند.

 

ترواکن[tarvakon]             آبگوشت ،یخنی .نوعی آبگوشت که با قرمه ،

                                    سیب زمینی و گوجه فرنگی درست می شود.

 

تکال   [tokal]                 نوک درخت .انتهای شاخه ی درخت

 

دسته پیرا [dasteh puira]        کسی که چشم کمک  به دست کس

                                                دیگری دارد .درمانده ونیازمند کمک

 

دوشا[doosha]               مربا .(همان دوشاب ) ضربالمثل :دوغ و دوشاب یکی است .

 

دوروجن [dooroojen]       دروغگو،کذاب.ضرب المثل :دوروجن دشمن خدا.

                                           یعنی دروغگو دشمن خداست.

زیوکه[ziukah]               آه  وناله ،ناله دلخراش درد و بیماری

سغری[soghory]             چیزی را برخ دیگری کشیدن شاد وغم دادن

شلار[shelar]                   زیر شلواری .نوعی شلوارمردانه در گذشته . دامن

ژیبیر[jiubiur]                 جیغ ،داد وفریاد

/ 0 نظر / 6 بازدید