اهالی روستای تاریخی انبوه مشغول کار کردن در باغات و مزارع های خودشان

                                          روستای انبوه

 

قابل توجه مسئولین محترم استان گیلان - شهرستان رودبار و هیئت اجرایی اسفالت

جاده کرپی به انبوه !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 93 بازدید
فامیل دور

شما که مسئول کار گروه فرهنگی هستی چه گلی به سر ما زدی گلم