اسامی تعزیه خوانان روستای تاریخی انبوه

 اسامی تعزیه خوانان  روستای تاریخی انبوه  پایین محل

 

 1. مرحوم ملا محمد علی          سهرابی
 2. مرحوم  محمد                      فدایی
 3. مرحوم  باباعلی                   پنچه ای
 4. حاجی دولت                       طالشی
 5. مرحوم ملا اکبر                    روحی
 6. مرحوم سلمان                    غلامی
 7. رحیم                                رحمتی
 8. علی کرم                       غلامی
 9. علی                                سهرابی
 10. محرم                               فدایی
 11. عین الله                           زارع
 12. حسین                            شمس
 13. محمد                             روحی
 14. اسماعیل                        سهرابی
 15. علی                              حبیبی (قربان)
 16. نورالدین                         نوروزی
 17. فرخی                            نوروزی
 18. حسن                            حبیبی
 19. حسین                            عباسی
 20. .....................................

 

اگر دوست عزیزی را از ننوشته ام دوستان مرا به بزرگواری خودشان ببخشند .و در

 صورت امکان اگر اسم عزیزی را میدانند  به من بگویند تا من ان را بنویسم .

                                        التماس    دعا 

/ 0 نظر / 7 بازدید