اهدا جوایز به خانواده معظم شهدا و تیم های اول - دوم و سوم و بهترین تیم اخلاق

اقای نبی الله باقریها بازیکن محبوب و  اسبق پرسپولیس در کنار مسئولین زحمت

کش این دوره از مسابقات

  اهدا جوایز به قهرمان وشو و ورزشهای رزمی کشوری انبوه

                اهدا کاپ نایب قهرمانی به تیم یاران مرحوم ابوالحسن سهرابی

                  اهدا جایزه به تیم سوم این دوره از مسابقات تیم امید انبوه

اهدای کاپ اخلاق به تیم اخلاق این دوره از مسابقات تیم شهدای انبوه و جایزه

 به اقای  اقای محسن سیفی  مرد زحمت کش این دوره از مسابقات

           تیم وحدت برنده جایزه ویژه اخلاق این دوره از مسابقات

اهدا جایزه به بازیکن پهلوان و خوش اخلاق این دوره از مسابقات اقای امید بیجاد

/ 0 نظر / 118 بازدید