مردم روزه دار روستای انبوه در حال درست کردن جاده روستای انبوه

 

 

عزم جهادی مردم روزه دار وجوانان و بزرگان روستای تاریخی انبوه جهت بازسازی

قسمتی از جاده روستای انبوه 

 

کلیه هزینه این پروژه که بیش از یک میلیاردو دویست میلیون ریال اعتبار لازم میباشد

را اهالی روستای انبوه پرداخت کردند.

photo_2015-07-11_03-54-26

photo_2015-07-11_03-56-06

photo_2015-07-11_03-56-12

photo_2015-07-11_03-56-19

photo_2015-07-11_03-56-28

photo_2015-07-11_03-56-34

photo_2015-07-11_03-56-19

photo_2015-07-11_03-54-26photo_2015-07-11_03-54-21

photo_2015-07-11_03-54-06

photo_2015-07-11_03-53-40

photo_2015-07-11_03-53-33photo_2015-07-11_03-53-23

/ 3 نظر / 32 بازدید
محمدخنجري

خداقوت به همه انبوهي انبوهي هستم انبوه زمين رادوست دارم، باعث افتخارمن است که روستاي مثل انبوه دارم، دست تک ،تک پدرومادرانبوهي را مي بوسم ، ماشاالله به همکاري،تعاون،همبستگي اهالي روستاي انبوه،

ولی رفیعی انبوهی

سلام حداقل نام عکاس رو بزن خخخخخخخخخخ

چه بخور بخوريه ........ كل هزينه ريال450000000