جدیدترین لیست عروسی های جوانان روستای انبوه سال 1396 و 1397

رسول خدا (ص) :

                           بهترین ازدواج ها آنست که آسان انجام گیرد.

 

 تلفن   :           5397188     -    0912     سیف الله طالبی انبوهی

وحیدشجاعی(دامادحسن میرزایی) 6فروردین 1397 دوشنبه بندرکیاشهر محمدکیانی(حسین مرحوم قربانعلی) 30فروردین 1397 پنجشنبه تهران احمدشکوهی(خداکرم) 6اردیبهشت1397 پنجشنبه قزوین کاظم پنجه 11اردیبهشت1397 سه شنبه قزوین مجید کیانی(عقیل) 21اردیبهشت1397 جمعه انبوه مصطفی کیانی(احمد) 31خردادماه 1397 پنجشنبه قزوین فرهاد کیانی(احسان الله) 14 تیرماه 1397 پنجشنبه قزوین حسین کیانی( مرحوم علی) 21 تیرماه 1397 پنجشنبه قزوین رضا رحمتی 26مردادماه1397 جمعه انبوه هادی باقری(علی مراد) 1شهریورماه1397  پنجشنبه تهران حسن کیانی (بلال) 7شهریورماه1397 چهارشنبه انبوه  ابراهیم امین زاده(محمد)  8شهریورماه1397  پنجشنبه  انبوه  محسن جهانشاهی(رمضان)  9شهریورماه1397  جمعه   انبوه

/ 0 نظر / 401 بازدید